CTS

CTS er en forkortelse af Central Tilstandskontrol og Styring.

Det primære formål med et CTS-system er, en optimeret bygningsdrift og dermed bedre økonomi, og lavere energiforbrug. Der opnås ligeledes en række andre fordele ved brug af et CTS-system, og her kan bl.a. nævnes følgende:

  • Bedre indeklimaforhold og øget brugertilfredshed.
  • Bedre overblik over de forskellige tekniske anlæg.
  • Større driftssikkerhed.
  • Forebyggelse af spild og følgeskader ved fokus på rettidig vedligehold.
  • Bedre udnyttelse af arbejdstiden hos de tekniske serviceledere.
  • Optimering af energiforbruget.

Undersøgelser viser, at et CTS-anlæg kan spare op mod 30 % af en bygnings varme- og elektricitetsforbrug.