SIKRING

Vi udfører projektering og udførelse af:
  • Alarmanlæg
  • Adgangskontrol
  • Overvågning
  • Brandalarmeringsanlæg
  • Samtale- og
  • kaldesystemer
  • Talevarslingssystemer
  • Opbygning af kontrolcentral og vagtrum
  • Integrerede systemer
  • Låseteknik
Vi har et bredt samarbejde med leverandører/producenter og kan derfor tilbyde vore kunder specieldesignet løsninger. Vi har forståelse for, at alle tekniske svigt kan skabe store problemer og økonomiske tab. Derfor samarbejder vi med vores kunder om forebyggende vedligeholdelse og eftersyn.

Alarm & Adgangskontrol

Alarmanlæg
AIA, forsikringsgodkendte anlæg og special anlæg med store krav til funktionalitet, alle bygges efter kundens ønske.
Vore teknikere er alle godkendt og har mange års erfaring i montage af mange former for sikringssystemer og måske vigtigst, har vi alle forståelsen for diskretion og tavshed omkring de installerede anlæg.

Adgangskontrol
ADK, adgangskontrol sikre at kun adgang gives til rette personer. Dette kan ske via fingerscanner, Irisscanner og berøringsfri læsere til kort med stor sikkerhed mod kopiering. Vi hjælper gerne med integration mellem virksomhedens HR system og adgangskontrollen, således at der sparres tid ved oprettelse af adgang til nye medarbejder.

Overvågning & Brandalameringsanlæg

Overvågning
TVO, med et korrekt dimensioneret anlæg kan man bidrage med vigtige informationer, ved brand, tyveri eller hærværk så en gerningsmand kan findes og stilles til ansvar.
ITV, CCTV, TV-overvågning dækker alle over muligheden for at optage og afspille hændelser.

Brandalarmeringsanlæg
ABA, Brandalarmsanlæg kan være et myndighedskrav eller bare et ønske om større sikkerhed for mennesker og værdier. Vigtigst af alt, de skal dimensioneres korrekt, for at give den sikkerhed der forventes.
Vi projektere og montere samt har certificering i udførelse af ABA anlæg, alle funktioner i et hus.

Samtale- og kaldesystemer & Talevarslingssystemer

Samtale- og kaldesystemer
Kaldesystemer kombineret med tyverialarmer eller tv-overvågningen giver en stærk afskrækkende virkning, når der ved indbrud kan kommunikeres med gerningsmænd til igangværende indbrud.

Talevarslingsanlæg
AVA, Evakueringssystem udsender en talebesked med information om røgudvikling, evakuering og brandalarm via et højttaleranlæg. Få mere ud af dit Talevarslingsanlæg ved at tilslutte en mikrofon til PA kald eller en CD / Mp3 afspiller til baggrundsmusik.

Opbygning af kontrolcentral og vagtrum & Integrerede systemer

Opbygning af kontrolcentral og vagtrum
Politiet fører tilsyn med de danske kontrolcentraler mindst én gang årligt. Det er derfor vigtig at kontrolcentralen overholder alle betingelserne for godkendelsen.
Vi hjælper gerne med opbygningen af både de ydre rammer, såsom vinduer, døre samt de indvendig installationer såsom nødenergiforsyningsanlæg, overvågning og kontrol af adgangen til kontrolcentralen og kontrolcentralens sikring.

Integrerede systemer
Er en samlet løsning. Med en stigende interesse for integrerede sikringssystemer, levere vi også store komplekse sikringsløsninger, hvor brandsikring, adgangskontrol, elektronisk sikring og HR systemer, bliver integreret i én fældes bruger software. Dette giver et stort overbliv og nem styring af bygningen og bygningens brugere.

Låseteknik

Godkendt låse skal sikre mod uønsket indtrængen, og kunne modstå et tryk/træk på 700 kg. Kan dine låse ikke, hjælper vore godkendt låsesmede gerne med renovering af låsene og montage af nye samt nøglesystemer uden mulighed for kopiering, dirkning og udboring.